Działalność badawcza, rozwojowa, wdrożeniowa:

Laboratorium (LB-1) prowadzi działalność w szeroko rozumianym obszarze obronności i bezpieczeństwa (uzbrojenie, amunicja, materiały wybuchowe, osłony balistyczne, mechaniczne urządzenia zabezpieczające oraz lekkie przegrody budowlane).

Akredytowane Laboratorium Badań Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających  (AB 035), funkcjonuje w strukturze Centrum Inżynierii Mechanicznej i Biomedycznej Sieś Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Mechaniki Precyzyjnej, w którym istnieje możliwość wykonywania badań z zakresu:

 • urządzenia do przechowywania wartości, drzwi do pomieszczeń i pomieszczenia;
 • systemy depozytowe;
 • pojemniki bezpieczne;
 • zamki wysokiego bezpieczeństwa, HSL;
 • okucia budowlane, kłódki wraz z osprzętem;
 • wkładki bębenkowe;
 • zamki i zaczepy;
 • klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami;
 • kuloodporność;
 • drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje;
 • okna i drzwi balkonowe;
 • drzwi i skrzydła drzwiowe;
 • współczynnik przenikania ciepła.

 

 

Działalność usługowa:

– Certyfikacja wyrobów w służbie:

 • ocena  pomieszczeń do przechowywania informacji niejawnych;
 • ocena pomieszczeń do przechowywania broni i amunicji;
 • ocena pomieszczeń do przechowywania wartości.

– Opiniowanie w sprawie spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych (WTO) podczas wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

– Opracowywanie ekspertyz i wydawanie opinii w obszarach działalności Laboratorium (LB-1).

– Projektowanie specjalistycznych urządzeń i sprzętu wykorzystywanego przez służby mundurowe.

 

 

Działalność edukacyjna:

Wysoko wykwalifikowani pracownicy Laboratorium (LB-1)  prowadzą szkolenia z zakresu:
Wykonywanie i kierowanie działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;

 • Mechaniczne urządzenia zabezpieczające;
 • Formy użytkowe materiałów wybuchowych.

 

 

Print Friendly, PDF & Email