Wyposażenie:

– Linia strzelnicza

– Aparatura balistyczna

– Stanowisko do zapisu i analizy szybko zachodzących zjawisk fizycznych

– Stanowiska do badań trwałościowych i wytrzymałościowych

– Stanowiska do badań okuć budowlanych (zamków i kłódek)

– Stanowiska do badań odporności wyrobów na włamanie

– Ciśnieniowa komora powietrzno-deszczowa

– Zamrażarka i cieplarka laboratoryjna

– Prasa hydrauliczna

– Laserowy ploter grawerujący

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email