Zakład Techniki Specjalnej prowadzi działalność badawczą, rozwojową, wdrożeniową, usługową i edukacyjną w szeroko rozumianym obszarze obronności
i bezpieczeństwa (uzbrojenie, amunicja, materiały wybuchowe, osłony balistyczne, mechaniczne urządzenia zabezpieczające oraz lekkie przegrody budowlane).

Prace obejmują etapy: analiz wstępnych; opracowania założeń i wymagań; komputerowego wspomagania procesu projektowania; sporządzania dokumentacji technicznej; opracowań modelowych i prototypowych oraz badań podstawowych; wdrożenia do produkcji.

Zakład od lat współpracuje z jednostkami naukowymi i przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność w różnych gałęziach przemysłu.

Ponadto w Zakładzie projektowane są specjalistyczne urządzenia i sprzęt wykorzystywany przez służby mundurowe.

 

Print Friendly, PDF & Email