W strukturze Zakład Techniki Specjalnej funkcjonuje akredytowane Laboratorium Badań Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających i Lekkich Przegród Budowlanych (AB 035), w którym istnieje możliwość wykonywania badań z zakresu:

* pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości, szafy, drzwi do pomieszczeń i pomieszczenia (PN-EN 1143-1);

* pomieszczenia i urządzenia do przechowywania wartości, systemy depozytowe (PN-EN 1143-2);

* urządzenia do przechowywania wartości, pojemniki bezpieczne i szafy (PN-EN 14450);

* zamki wysokiego bezpieczeństwa, HSL (PN-EN 1300);

* okucia budowlane, kłódki wraz z osprzętem (PN-EN 12320);

* okucia budowlane, wkładki bębenkowe (PN-EN 1303);

* okucia budowlane, zamki i zaczepy (PN-EN 12209);

* okucia budowlane, klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami (PN-EN 1906);

* wyroby warstwowe ze szkła i tworzyw sztucznych, kuloodporność (PN-EN 1063);

* materiały konstrukcyjne, okna, drzwi, żaluzje i zasłony, kuloodporność (PN-EN 1523);

* drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje, odporność (PN-EN 1628÷1630);

* okna i drzwi balkonowe z drewna, tworzyw, metali i konstrukcji mieszanej;

* drzwi i skrzydła drzwiowe z drewna, tworzyw, metali lub konstrukcji mieszanej;

* współczynnik przenikania ciepła, metoda obliczeniowa (PN-EN ISO 10077);

oraz ocena właściwości użytkowych na podstawie badań typu (System 3) – EN 14351.

Kontakt:

Kierownik Laboratorium – mgr inż. Jerzy Chytła
tel.: 22 560 29 20
fax.: 22 560 29 22
e-mail: lp.ud1550939678e.pmi1550939678@alty1550939678hc.yz1550939678rej1550939678

Kierownik Techniczny Laboratorium – Marcin Proczka
tel.: 22 560 25 20
e-mail: lp.ud1550939678e.pmi1550939678@akzc1550939678orp.n1550939678icram1550939678

Print Friendly, PDF & Email