Zakład Techniki Specjalnej zajmuje się certyfikacją wyrobów będących „w służbie”:

– Ocena szaf i pomieszczeń do przechowywania informacji niejawnych

* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. „w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych”. (Dz. U.  poz. 683 z dnia 19 czerwca 2012 r.);
* Zarządzenie Nr 26/17 Prokuratora Generalnego z dnia 11 kwietnia 2017 r. „w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury”;
* Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2014 r. „w sprawie doboru i zakresu stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych” (D.U. MS z dnia 30 stycznia 2014 r. Poz. 32);
* Zarządzenie Nr 32 Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2012 r. „w sprawie doboru i zakresu stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych” (Dz. U. MF poz. 41 z dnia 6 sierpnia 2012 r.);
* Zarządzenie Nr 59/MON z dnia 11 grudnia 2017 r. „w sprawie doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego do ochrony informacji niejawnych” (D.U. MON 2017, poz. 227 z dnia 12 grudnia 2017 r.);
*  Zarządzenie Nr 46/MON z dnia 24 grudnia 2013 r. „w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii kryptograficznych” (D.U. MON 2013 Poz. 401).

– Ocena szaf i pomieszczeń do przechowywania broni i amunicji

* Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 21 października 2011 r. „w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji” (Dz. U. Nr 245 poz. 1462 z dnia 16.11.2011 r.) z późn. zm. (Dz. U.  poz. 1714 z dnia 31.12.2013 r.);
* Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  z dnia 26 sierpnia 2014 r. (Dz. U. Poz. 1224 z dnia 16.09.2014 r.) „w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji”.

W celu recertyfikacji szafy na broń i potwierdzenia klasy zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 14450 (np. klasa S1), należy wysłać wypełniony formularz, dostępny poniżej. Należy do niego dołączyć zdjęcia wskazane w formularzu oraz prosimy o udokumentowanie mocowania do podłoża (zdjęcie) .

Wypełniony formularz należy wysłać na adres mailowy lp.ud1553304821e.pmi1553304821@alty1553304821hc.yz1553304821rej1553304821 lub pocztą na adres:

Instytut Mechaniki Precyzyjnej
Zakład Techniki Specjalnej
ul.Duchnicka 3
01-796 Warszawa

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EB 14450 szafa musi być mocowana do podłoża, wobec powyższego prosimy o udokumentowanie (zdjęcie) mocowania.

Jeżeli szafa i/lub pomieszczenie spełnia obowiązujące wymagania, koszt wydania certyfikatu i tabliczki zostanie przekazany Zamawiającemu w dalszym postępowaniu.

 

Formularz recertyfikacji

– Ocena szaf i pomieszczeń do przechowywania wartości

* Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji „w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne”. (Dz. U. Nr 166, poz. 1128 z dn. 7 września 2010r.).

Kontakt:
tel.: 22 56 02 557
e-mail: lp.ud1553304821e.pmi1553304821@alty1553304821hc.yz1553304821rej1553304821

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email