Zakład Techniki Specjalnej zajmuje się oceną wyrobów

– Ocena szaf i pomieszczeń do przechowywania informacji niejawnych

* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. „w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych”. (Dz. U.  poz. 683 z dnia 19 czerwca 2012 r.);
* Zarządzenie Nr 26/17 Prokuratora Generalnego z dnia 11 kwietnia 2017 r. „w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury”;
* Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2014 r. „w sprawie doboru i zakresu stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych” (D.U. MS z dnia 30 stycznia 2014 r. Poz. 32);
* Zarządzenie Nr 32 Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2012 r. „w sprawie doboru i zakresu stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych” (Dz. U. MF poz. 41 z dnia 6 sierpnia 2012 r.);
* Zarządzenie Nr 59/MON z dnia 11 grudnia 2017 r. „w sprawie doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego do ochrony informacji niejawnych” (D.U. MON 2017, poz. 227 z dnia 12 grudnia 2017 r.);
*  Zarządzenie Nr 46/MON z dnia 24 grudnia 2013 r. „w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii kryptograficznych” (D.U. MON 2013 Poz. 401).

 

– Ocena szaf i pomieszczeń do przechowywania wartości

* Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji „w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne”. (Dz. U. Nr 166, poz. 1128 z dn. 7 września 2010r.).

 

– Ocena szaf i pomieszczeń do przechowywania broni i amunicji

* Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 21 października 2011 r. „w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji” (Dz. U. Nr 245 poz. 1462 z dnia 16.11.2011 r.) z późn. zm. (Dz. U.  poz. 1714 z dnia 31.12.2013 r.);
* Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  z dnia 26 sierpnia 2014 r. (Dz. U. Poz. 1224 z dnia 16.09.2014 r.) „w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji”.

Szafa do przechowywania broni i amunicji.

Potwierdzamy klasyfikację szaf, które w ubiegłych latach były przez nas badane.
W tym celu prosimy o przysłanie do oceny dokumentację fotograficzną szafy (szafa od przodu, drzwi od wewnątrz z wysuniętymi ryglami, widoczny zamek główny), oraz tabliczki (jak jest) i dowodów zamocowani szafy do podłoża lub ściany (fotografia elementów mocujących lub oświadczenie o zamocowaniu szafy do podłoża).

Zgłoszenie należy wysłać na adres mailowy: lp.vo1603699345g.zci1603699345weisa1603699345kul.p1603699345mi@al1603699345tyhc.1603699345yzrej1603699345 1603699345

lub pocztą na adres:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechaniki Precyzyjnej
Zakład Techniki Specjalnej
ul. Duchnicka 3
01-796 Warszawa

Po pozytywnej ocenie, którą potwierdzamy zwrotnym e-mailem – istnieje możliwość wydania nowego certyfikatu i tabliczki zgodnie z przeznaczeniem szafy (do przechowywania broni klasy S1 lub S2 wg PN-EN 14450).

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email