Laboratorium Badań Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających (LB-1)

Laboratorium Badań Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających (LB-1) prowadzi działalność badawczą, rozwojową, wdrożeniową, usługową i edukacyjną w szeroko rozumianym obszarze obronności i bezpieczeństwa (uzbrojenie, amunicja, materiały wybuchowe, osłony balistyczne, mechaniczne urządzenia zabezpieczające oraz lekkie przegrody budowlane).

Prace obejmują etapy: analiz wstępnych; opracowania założeń i wymagań; komputerowego wspomagania procesu projektowania; sporządzania dokumentacji technicznej; opracowań modelowych i prototypowych oraz badań podstawowych; wdrożenia do produkcji.

Laboratorium  od lat współpracuje z jednostkami naukowymi i przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność w różnych gałęziach przemysłu.

Laboratorium Badań Mechanicznych Urządzeń Zabezpieczających (LB-1)  funkcjonuje w strukturze Centrum Inżynierii Mechanicznej i Biomedycznej Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytucie Mechaniki Precyzyjnej.

Print Friendly, PDF & Email